KA220-VET - EGYÜTTMŰKÖDÉSI PARTNERSÉGEK A SZAKKÉPZÉSI ÁGAZATBAN

Project number: 2021-2-PL01-KA220-VET-000048665

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy örömmel jelentjük be, hogy a Turisztikai és Ökológiai Egyetem egy újabb projektet indított a zöld átalakulás területén, nemzetközi partnerekkel együttműködve! Íme néhány részlet az új vállalkozásról.

KA220-VET – Együttműködési partnerségek a szakképzési ágazatban

A projekt címe: Fenntarthatósági Akadémia – ESG menedzsment

Időtartam: 1.04.2022 – 1.04.2024

Projektvezető: Turisztikai és Ökológiai Egyetem, Lengyelország

Partnerek:

  • EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED – Írország
  • Európai Ökociklus Társaság – Magyarország
  • Zöldipari Alapítvány, Lengyelország

A projekt fő célja a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek bővítése a szakképzésben részt vevő üzleti vezetők egy csoportjában.

A projekt megvalósítása révén a következő eredményeket fogja elérni:
Innovatív képzési program megvalósítása – Fenntarthatóság – ESG menedzsment a szakképzési ágazatban,
• A kkv-k fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteinek és kompetenciáinak bővítése,
• a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó szakképzés fejlesztése,
• A fenntartható fejlődéssel foglalkozó szakemberek létszámának növelése,
• az európai zöld megállapodás és az új adórendszer végrehajtására gyakorolt hatás.

2022. április 28-án került sor a “Fenntarthatósági Akadémia – ESG-menedzsment” projekt első nemzetközi találkozójára. A találkozón valamennyi partner képviselője részt vett:
1. Turisztikai és Ökológiai Egyetem (WSTIE) – Lengyelország
2. GREEN INDUSTRY FOUNDATION (GIF) – Lengyelország
3. Európai Ökociklus Társaság (ECS) – Magyarország
4. EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED (EDU) – Írország
A konzorciumvezető nevében Maria Grzechynka kancellár nyitotta meg hivatalosan az ülést. Az ülésen bemutatásra kerültek a projekttevékenységek, az ütemterv, valamint a kommunikáció és a projektmenedzsment alapelvei. A partnerek egyértelműen meghatározták a projekt első feladatának tevékenységeit és határidejét. Megállapították a Partnerségi Tanács összetételét is, és partneri koordinátorokat neveztek ki. A megbeszélések elsősorban a tartalmi területre, azaz a fenntartható fejlődésre és a zöld átalakulásra összpontosítottak Európában. Jelentős figyelmet fordítottak a projekt népszerűsítésére is, beleértve a közösségi média tevékenységet és a projekt terjesztésére irányuló tevékenységeket – a személyes, szakértői és intézményi kapcsolatok hálózatba szervezését.

A projektpartnerek közzéteszik a “Kutatási jelentés a vezetői kompetenciákról: vállalati fenntarthatósági menedzsment Lengyelországban, Írországban és Magyarországon” című kiadványt

A mai szervezeteknek számos kockázatot kell figyelembe venniük (beleértve az éghajlati kockázatokat is), és holisztikusan kell alkalmazkodniuk a fenntarthatósági politikák követelményeihez. A projektpartnerek úgy döntöttek, hogy erre az igényre reagálnak – az európai üzleti valóság átfogó diagnózisával kezdve. A közzétett “Research Report on Management Competencies in: A vállalati fenntarthatósági menedzsment Lengyelországban, Írországban és Magyarországon” című jelentés ezen erőfeszítések csúcspontja.

Kutatási módszerek
A kutatást egy 304 fős (100 lengyelországi, 102 magyarországi és 102 írországi) csoporton végzett online kérdőíves felmérés alapján végezték. A kutatást kiegészítette és részletezte egy sor egyéni mélyinterjú (IDI) a kkv-k vezető képviselőivel.

A jelentés következtetései
A kapott adatok elemzését követően, valamint az eredményeknek az európai piaci realitások összefüggésébe helyezését követően számos kulcsfontosságú tendenciát és jelenséget azonosítottunk:
Felismerték, hogy a mai szervezeteknek aktívan reagálniuk kell az éghajlatváltozás jelentette kihívásokra.
Ez megköveteli, hogy a vezetők átfogó kompetenciákkal rendelkezzenek a kockázatkezelés, a technológia és a környezetvédelmi ismeretek, valamint esetenként más tudományágakból származó készségek tekintetében.
Az oktatási profil megváltoztatására van tehát szükség – éspedig minden iparágban. A mezőgazdasági termelés területén végzett kutatások például azt mutatják, hogy a menedzsereknek a minőségi láncok, a folyamattechnika és az új termesztéstechnológiák ismeretével kell rendelkezniük.
A menedzserek oktatásának ezért az interdiszciplinaritás irányába kell elmozdulnia oly módon, hogy lehetővé tegye számukra a szociológiai, pszichológiai, közgazdasági és technológiai ismeretek elsajátítását.
A vezetőképzésnek gyakorlati dimenzióval kell rendelkeznie, és a képzési programokat az egyes iparágak igényeihez kell igazítani. Ezért nem lehet univerzális sablonokat használni. A képzésnek az adott csoport igényeinek vizsgálatával kell kezdődnie, majd az oktatási tartalmat úgy kell testre szabni, hogy az a legfontosabb kihívások kezelésére irányuljon, figyelembe véve a legújabb ESG-trendeket.


A jelentés következtetéseinek gyakorlati alkalmazása


A jelentés, bár csak egy része a projektmunkának, már önmagában is nagy gyakorlati jelentőséggel bír. Fontos információkat tartalmaz a fenntartható gazdálkodásról és annak a vállalkozások fejlődésére gyakorolt hatásáról.
A jelentés hasznos lehet mindazok számára, akik érdekeltek a fenntartható üzleti tevékenység fejlesztésében és az ESG-menedzsmenttel kapcsolatos új kompetenciák megszerzésében.
Azoknak a vállalkozóknak is hasznára válhat, akik a fenntarthatósággal és az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos követelményekhez kívánják igazítani vállalatukat.
A partnerek remélik, hogy a jelentés fontos információ- és inspirációs forrásként szolgál majd mindazok számára, akik hozzá kívánnak járulni a fenntartható és zöld gazdasági fejlődéshez. Ezek viszont pontosan irányítják majd a további projektmunkát, ami végső soron egy innovatív képzési program megvalósításához és a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó szakképzés fejlesztéséhez vezet.
A második nemzetközi találkozóra a WEBEX platformon került sor 2022.09.26-án.

A találkozó a következő programot követte:
1.Az O1 feladat összefoglalása
2. feladat O2 – indítás (terjedelem, idő, költségvetés)
3. a két operatív csoport és az O2-n belüli feladataik
4 Megbeszélés és kérdések

Az ülés célja az volt, hogy összefoglalja az O1. célkitűzéssel (A fenntarthatósági menedzsment kompetenciák felmérése) kapcsolatos munkát, valamint ellenőrizze és nyomon kövesse az O2. célkitűzéssel (A fenntarthatósági menedzsment kompetenciák leírásának kidolgozása) kapcsolatos munkát. A találkozó lehetővé tette az egyes partnerek programmal kapcsolatos további munkájának részletes megtervezését. A találkozó során a partnerek tapasztalatot is cseréltek, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatási elemzést készítettek az európai zöld megállapodás hatálybalépésével kapcsolatos változásokra tekintettel. A találkozó a projektmenedzsmentről is szólt – megvitatták az eddig elvégzett munkát, annak ütemtervnek és költségvetésnek való megfelelését, a partnerségi együttműködést és a tevékenységek értékelését.

A PROJEKTPARTNEREK KIDOLGOZTÁK A FENNTARTHATÓSÁGI MENEDZSMENT KOMPETENCIÁINAK LEÍRÁSÁT.


A “Fenntartható fejlődés akadémiája – ESG menedzsment” egy nemzetközi projekt, amelyet a Turisztikai és Ökológiai Egyetem lengyel, magyar és ír partnerekkel együttműködve valósít meg. A kezdeményezés célja a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése az üzleti vezetők körében, amit az ESG-képességeket fejlesztő speciális képzések tesznek lehetővé. Ezek alapja a piaci realitások alapos elemzése, valamint számos, sürgős fejlesztésre szoruló kompetencia azonosítása.
A partnerek – a WSTiE, az EDU Smart Traning Centre Limited, az Európai Ökociklus Társaság és a Zöld Ipar Alapítvány – egyesítették tapasztalataikat és ismereteiket, hogy a fenntarthatósági menedzsment kompetenciák két szintű, teljes mértékben gyakorlatias leírását készítsék el. Ez magában foglalja a szabványok, kihívások és lehetőségek részletes leírását, amely kiindulópontot képezett egy innovatív képzési program és fejlesztési anyagok kidolgozásához. A projekt részeként végzett kutatás alapján azonosították a vezetők kívánt készségeit, valamint az ezek megszerzéséhez szükséges módszereket, amelyeket egy szakmai kompetencia-térkép formájában dolgoztak ki.

A mátrixot a személyzet kétféle ranglétrájának figyelembevételével készítették el, ami lehetővé tette, hogy pontosabban reagáljanak a vállalkozók valós igényeire. Felsorolja azokat a fenntarthatósági menedzsment készségeket, amelyekkel mind a felsővezetőknek (haladó szint), mind a középvezetőknek (alapszint) rendelkezniük kell. Az ezek alapján létrehozott képzési program megfelel a piaci igényeknek, és egyúttal megfelel azoknak a szükséges követelményeknek is, amelyeknek egy társadalmilag felelős vállalkozásnak meg kell felelnie.

A fenntarthatósági menedzsment kompetenciák kétszintű leírásának kidolgozása fontos lépés az ESG-vel kapcsolatos tudatosság és tudás növelése felé az üzleti vezetők körében. Végső soron a projekt hozzájárul a vezetők felkészítéséhez a fenntarthatóság modern megközelítésének elveinek hatékony végrehajtására és a kulcskompetenciák továbbfejlesztésére.

A “FENNTARTHATÓSÁG – ESG MENEDZSMENT” SOROZAT KÉPZÉSEI MÁR ELÉRHETŐEK!
A WSTiE által partnereivel (EDU Smart Traning Centre Limited, European Ecocycles Society és Green Industry Foundation) közösen megvalósított “Fenntarthatósági Akadémia – ESG menedzsment” projekt nemcsak egy szakjelentést és egy részletes mátrixot készített a vezetői kompetenciákról, hanem egy sor szakmai tanfolyamot is, amelyek célja az ESG területén a kulcsfontosságú vezetői készségek megszerzése – és igazolása -.

A gazdasági átalakulás megvalósításához a vállalkozóknak átfogó változtatásokat kell végrehajtaniuk üzleti stratégiáikban, fel kell hagyniuk a régi, nem bizonyított modellekkel, és át kell térniük az üzleti tevékenység új, fenntartható és zöld megközelítésére. A kutatások szerint még a nagyvállalatoknak is nehezükre esik alkalmazkodni az új követelményekhez, az éghajlati tudatossággal kapcsolatban. A megoldást a pontosan meghatározott kompetenciahiányokon alapuló, a vezetők szintjére szabott speciális képzés jelentheti.
A WSTiE és partnerei által végrehajtott projekt egy sor fenntarthatósági képzést dolgozott ki, amelyek most már minden partnerországban elérhetőek. A tanfolyami program részeként a résztvevők vezetői készségeket szereznek az ESG, az éghajlati kockázatok kezelése és a zöld átalakulás követelményeinek a szervezetbe való integrálása terén. Emellett ismereteket szereznek arról, hogyan kell hatékony KPI-ket megfogalmazni, amelyek lehetővé teszik a szervezet környezeti hatásának és függőségének mérését, valamint a nemzetközi szabványokkal és gyakorlatokkal integrált jelentések készítését.

A képzési és tanfolyami programot validálják, ami lehetővé teszi a kifejlesztett kompetenciák szintjének tényleges ellenőrzését, valamint a további fejlesztést igénylő potenciális területek azonosítását. A képzések nemcsak az üzleti világ képviselőinek szólnak, hanem a szakképzés és a vezetői és végrehajtó személyzet kompetenciafejlesztése területén működő valamennyi szervezetnek. A felhasználók kényelme érdekében a képzések online zajlanak, és több nyelvi változatban is elérhetők: Lengyel, angol és magyar nyelven.

2024. március 22-én a Turisztikai és Ökológiai Egyetem szakértőket, kutatókat és gyakorlati szakembereket látott vendégül, akik a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudás- és tapasztalatcserére összpontosítottak. Az őket összehozó tudományos konferencia volt a koronája annak a projektnek, amelyet az Edu Smart Training Centre Limited, az Európai Ökociklus Társaság és a Zöld Ipar Alapítvány együttműködésével valósítottak meg. A két éven át tartó tevékenységek célja az volt, hogy a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos tudatosságban valódi változást idézzenek elő.

A konferencia során gazdag tematikus programot mutattak be, amelyben az iparági szakértők játszották a főszerepet. Dr. Marek Nocoń, a WSTiE professzora bemutatta a nemzetközi partnerségi projekt feltételezéseit és kidolgozott eredményeit és termékeit. Ezt követte Dr. Némethy Sándor, a magyarországi Európai Ökokerékpáros Társaság munkatársa előadása, aki a projektpartnerek tapasztalatairól számolt be, és megosztotta az éghajlatváltozással szembeni környezetgazdálkodással kapcsolatos jó gyakorlatokat. Bartłomiej Mróz a WSTiE képviseletében a projekt keretében kidolgozott képzési programról beszélt, Dr. Tomasz Pasierbek a Babia Góra Nemzeti Parkból pedig az ESG megközelítés fontosságát ismertette az idő távlatában. A konferenciát panelbeszélgetés zárta, amelyen a tudományos és üzleti élet képviselői vettek részt, köztük Maria Grzechynka (a Turisztikai és Ökológiai Egyetem kancellárja), Dr. Némethy Sándor (az Európai Ökociklus Társaság elnöke), Dr. Tomasz Pasierbek (a Babia Góra Nemzeti Park igazgatója) és Dr. Kopeczi-Bocz Tamás (az üzleti szektor képviselője, a Tokaji Egyetem oktatója).

A konferencia nemcsak a projektkonzorcium tevékenységeinek összegzésére adott lehetőséget, hanem a további tevékenységek gyakorlati irányait is kijelölte. A projektnek köszönhetően a szakképzési ágazatban egy innovatív képzési program megvalósítására nyílik lehetőség, amely hozzájárul a szakértő személyzet tudásának és kompetenciájának növeléséhez. A projekt továbbá pozitív hatással lesz az európai Green Deal és az Új Taxonómia megvalósítására, ami hosszú távon meghozza gyümölcsét. Amint a projekt konzorciumának tagjai rámutattak, az ilyen, nemzetközi együttműködésben megvalósuló kezdeményezések révén lehetséges az elméletet a gyakorlatba átültetni, és a fenntartható fejlődéssel összefüggésben reálisan felépíteni a vállalatok társadalmi felelősségvállalását.

O4: Önértékelés (önértékelési űrlap és a képzési szükségletek diagnózisa)

Az ESG Academy projekt részeként kidolgoztak egy képzési igényfelmérő űrlapot a fenntarthatósági menedzsmentről. A nyomtatvány célja, hogy a résztvevők önellenőrzést végezzenek kompetenciáikról. Ez segít kiválasztani a megfelelő tanfolyamot a tervezett képzési programból.

Eredmények:
Kompetenciainformációk gyűjtése:.
Funkció/ágazat/iparági szükségletelemzés:
A kapott visszajelzések elemzése:
A belépés állapotának értékelése:
Alapfelmérés:
A diagnózis alkalmazása:

Az űrlapot a tanfolyam előtt, alatt és után használták:

A tanfolyam előtt: A résztvevők alapvető kompetenciáinak és szükségleteinek meghatározása.
A tanfolyam alatt: A képzési programot pontosították és kibővítették.
A tanfolyam után: A képzés hatásait értékelték, és felmérték az elért kompetenciákat.
Az eredmény nyelvei:
Angol
Lengyel
Magyar
Az O4 eredmény átfogó eszközt biztosít a képzési igények diagnosztizálásához, amely támogatja a fenntarthatósági menedzsmentet, és hozzájárul a résztvevők kompetenciáinak hatékony fejlesztéséhez.

O5 Fejlesztési anyagok – Fenntartható fejlődés – ESG menedzsment – I. MODUL (felsővezetők számára)

Program:
I. modul – felsővezetők számára
A fenntartható fejlődés irányításának meghatározó tényezői
o Párizsi Megállapodás, Agenda 2030,
o Európai Zöld Megállapodás,
o Új uniós taxonómia

Fenntartható üzleti stratégia
o Fenntartható üzleti modellek
o Dekarbonizációs stratégia
o Fenntartható ellátási lánc

ESG stratégia
o Befektetői elvárások
o ESG minősítések és elemzői értékelések
o Az ESG hatása a vállalatok értékelésére

Fenntartható finanszírozás
o Fenntartható pénzügyi termékek
o Zöld beruházások és környezetileg fenntartható működés
o A zöld pénzügyi eszközök (zöld kötvény, kapcsolt hitel) felvételének és kibocsátásának folyamata

Fenntartható vállalatirányítás
o Az igazgatóság és a felügyelőbizottság szerepe
o Audit és belső ellenőrzés
o Az éghajlatváltozásból eredő kockázatok és lehetőségek kezelése

Az oktatási anyagok a következőkből állnak:
2 podcast – bevezetés a modulba
1 tematikus multimédiás bemutató
10 munkalap/egyéni
4 esettanulmány
2 munkaforgatókönyv
1 infografika
Az eredmények részeként kísérleti workshopot tartottak, ahol a program leendő felhasználóit képezték ki, és a workshop értékelése lehetővé tette a következtetések levonását a végeredmény kidolgozásához.
Az eredmény nyelve: Magyar

O6 anyagok – Fenntartható fejlődés – ESG menedzsment -.
Fejlesztés
II. MODUL (középvezetők számára)

PROGRAM:
Fenntartható jelentéstétel
o Integrált jelentéstétel
o A nem pénzügyi adatok jelentésére vonatkozó szabványok
o Jelentés az éghajlati kérdésekről
Szencenárióelemzések és az éghajlattal kapcsolatos kockázatok
o Éghajlatváltozási forgatókönyvek
o Az éghajlattal kapcsolatos kockázatok azonosítása
o Az éghajlati kockázatok integrálása a vállalati kockázatkezelési rendszerbe
Az ESG terület irányítása
o ESG minősítések
o ESG kockázatok
o Az ESG-kérdések kezelése
Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR)
o Párbeszéd az érdekeltekkel
o CSR stratégia
o Modern CSR kommunikáció
Fenntarthatósági menedzsment
o A CSR, ESG és fenntarthatósági szempontok integrálása
o A ZR-stratégia operacionalizálásának és végrehajtásának eszközei
o Fenntarthatósági KPI-k

Anyagok:

• az új uniós éghajlat-változási iránymutatások végrehajtásának jelenlegi szükségességére fog reagálni.
• különböző szintű tudásbázis biztosítása az ESG-menedzsmenttel kapcsolatban
• csökkenti a pénzügyi akadályokat és a kompetenciafejlesztés puszta költségeit is.

Az eredmény részeként kísérleti workshopot tartanak, ahol a jövőbeli felhasználókat képzik ki a programra, és a workshop értékelése lehetővé teszi a tanulságok levonását, amelyeket a végeredmény kialakításakor figyelembe lehet venni.

Az eredmény nyelve: Magyar